top of page


PRO BLIŽŠÍ INFORMACE NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE

Součástí skupinových honů jsou slavnostní nástup, občerstvení v průběhu honu, slavnostní výřad a následuje společné posezení u zvěřinové hostiny. Možnost objednat živou kapelu.

HON BAŽANT OBECNÝ

DOBA LOVU 16.10. - 31.1. / pro skupiny

Hon na bažanty probíhá v 5 lečích v rovinatém terénu ve volné honitbě nebo v bažantnici.


Minimální denní výřad mezi 200 až 700 kusů ulovených bažantů.

BAŽANT KRÁLOVSKÝ

DOBA LOVU 16.10. - 31.1. / pro skupiny

Hon na bažanty probíhá v 5 lečích v rovinatém terénu ve volné honitbě nebo v bažantnici.
Minimální denní výřad mezi 200 až 700 ks ulovených bažantů.

 

LOV KACHNA DIVOKÁ

DOBA LOVU 1.9. - 30.11. / pro skupiny

Lov kachen probíhá na rybnících, kde každoročně dosahují lovící skupiny výřadů přesahujících 200 ks ulovených kachen za jeden lovecký den. 

Pro uspořádání lovu na kachny požadujeme, aby lovecká skupina měla 5 až 10 střelců.

LOV NA HUSY

DOBA LOVU 1.9. - 30.11. / pro skupiny

Lovy na husy velké, běločelé a polní probíhá navečer při odletu hus z pastvy na polích. Velmi oblíbené je po lovu na bažanty ukončit den lovem hus.

Pro uspořádání lovu požadujeme, aby lovecká skupina měla 5 až 10 střelců.

LOV SRNCE


V letním období je rovněž možnost organizovat individuální lov na srnce. Lov probíhá ve volných honitbách, při ranních a večerních vycházkách. 

 

PRODEJ BAŽANTŮ

POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ

bottom of page